MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

Kalendář výstav - Havlíčkův Brod

Galerie výtvarného umění
Poklady Vysočiny: skvosty depozitářů (do 28.2.2016); Dětský svět očima Heleny Zmatlíkové (od 4.3. do 1.5.2016); Otakar Marcin, Lucie Novotná: Souznění (od 4.3. do 1.5.2016); Héfaistovy tovaryši. Prezentace studentských prací oboru umělecký kovář a pasíř SPŠ Třebíč (od 4.3. do 1.5.2016)
www.galeriehb.cz