MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

Kalendář výstav - Liberec

Galerie U Rytíře
 
www.lidovesadyliberec.cz
Gallery Die Aktualität des Schönen
Filip Dvořák (od 17.2.)
www.dads.cz
Oblastní galerie
Filip Leubner (1733-1803): Pozdní baroko na Lužické Nise (do 1.3.); Miroslav Machotka: Rytmus míst (do 6.3.); Storytellers (do 6.3.); Jana Kasalová: Odjinud (do 8.5.); Úpadek nezastavíš. Podle Williama Hogartha (do 1.5.); Příběhy kraje (do 5.6.)
www.ogl.cz