MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

Kalendář výstav - Prostějov

Muzeum Prostějovska
Chléb za břichem nechodí (do 6.3.); Egypt dar Nilu (do 27.3.); Postava ve výtvarném umění (od 7.4. do 5.6.); Na jantarové stezce (od 7.4. do 5.6.)
www.muzeumpv.cz