MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

Historie časopisu

První číslo Art+Antiques vyšlo v červnu 2002. Zakladatelkou časopisu byla Jana Chytilová. Začátkem roku 2003 ji na postu šéfredaktorky vystřídala Lenka Lindaurová. Deset let, od roku 2007,
Art+Antiques vedl Jan Skřivánek, který
se následně v rámci vydavatelství 
přesunul na post publishera. Od roku 2017 je šéfredaktorem časopisu Pepa Ledvina. Od začátku roku 2019 časopis vychází v nové grafické úpravě, která je dílem 20YY Designers.