MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

105. lekce - Otevřený dopis

Vážený pan Ing. Petr Dvořák, MBA generální ředitel České televize Kavčí hory 140 00 Praha 4  

Vážený pane generální řediteli,

oslovuje Vás dnes ten, který podobně jako mnoho jeho generačních vrstevníků nikdy ani nezačal platit koncesionářské poplatky a na „bednu čumí“ pouze při příležitostných návštěvách matky, kde je naopak televize dosud v permanenci. Přesto, či právě proto si dovoluji tvrdit, že mám nezadatelné právo požadovat u Vás jako vrcholného představitele instituce veřejné služby nápravu zásadního opomenutí v programové skladbě vysílání České televize. Zmocňuje se mě úzkostlivá obava, že nedojde-li k neprodlené nápravě, budou škody napáchané na jednotlivcích i celé společnosti nezměrného rozsahu a v budoucnosti již jen těžko odčinitelné. Proto jsem se odhodlal přistoupit k tak mimořádnému nástroji, jaký pro nás, národ Jana Palacha, představuje institut „otevřeného dopisu“.

Vážený pane generální řediteli, žádám Vás tímto o okamžité zakoupení práv a odvysílaní všech epizod seriálu FAKE or FORTUNE? z produkce britské televizní stanice BBC One. Jedná se o zcela mimořádné dílo, které veskrze srozumitelnou formou přibližuje široké laické veřejnosti modus operandi historiček a historiků umění. Pořadem, jehož první díl byl na ostrovech odvysílán již v červnu 2011, provází neodolatelná novinářka Fiona Bruceová a charismatický obchodník s uměním Philip Mould. Seriál je založen na jednoduchém principu: diváci jsou vyzváni, aby se pokud doma mají „mistrovské dílo“, u kterého vznikly pochyby, zda se jedná o autentickou práci významného autora nebo o padělek, obrátili na výše zmíněné duo, které jeho pravost prověří před kamerami. Už jen to, že díky této výzvě může veřejnost spatřit dosud neznámá díla francouzských impresionistů a postimpresionistů jako jsou Edgar Degas, Paul Gauguin nebo Henri de Toulouse-Lautrec, je silný zážitek. K němu se však přidá mravenčí, v pravém smyslu slova detektivní práce, zkoumající dotčené dílo ve dvou základních liniích. Philip má za úkol ověřit pravost díla exaktní cestou, prostřednictvím moderních technologií, zatímco Fiona v knihovnách a archivech pátrá po provenienci díla. Krok za krokem před diváky rozkrývají otázku autorství, ale především často strhující příběh spojený s obrazem či kresbou. Děje se tak přímo na místech spojených se životem dotčených umělců nebo předchozích majitelů jejich díla, což je znovu neopakovatelný divácký zážitek. Na tvůrce seriálu se navíc zpravidla obracejí s uměleckými díly ti, kteří byli předtím odmítnuti prestižními londýnskými aukčními domy, jejichž znalci zpochybnili pravost obrazu či kresby. Jedná se tedy o souboj expertů na nejvyšší představitelné úrovni, navíc nabitý emocemi. Arbitráž pravosti je pokaždé delegována na specializované instituty, které sestavují kritický „catalogue raisonné“ daného autora, a jejichž slovo má jako jediné váhu. Každý díl je tak nejen malým klenotem dějin umění, ale také napínavou, nebojím se říci, strhující podívanou.

Vážený pane generální řediteli, vydejte, prosím, svým dramaturgům povel k okamžité nápravě, tj. neprodlenému získání vysílacích práv na všech sedm řad seriálu FAKE or FORTUNE?, který se s pěti miliony diváky stal nejsledovanějším pořadem o výtvarném umění v Británii. Prozřetelnost delegovala do vašich rukou další osud domácích historiček a historiků umění. Na Vás dnes zcela závisí, zda někdy naleznou u veřejnosti pochopení pro svou práci. Nenuťte mě, prosím, k tak zoufalému kroku, abych hledal podporu pro svůj oprávněný požadavek u UHS, AMG, RG nebo ÚDU. Na závěr bych si Vám dovolil navrhnout, aby Fionu Bruceovou a Philipa Moulda dabovali Pavlína Míčová a Roman Zach.

S pozdravem

Ondřej Chrobák