MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2018 říjen

25. díl - Historik umění jako migrant

  • Datum / 08. 10. 2018
  • Autor / Bartlová Milena
  • Rubrika / poznámky k (dějinám) umění

Významných uměleckohistorických knih přeložených do češtiny je jako šafránu. Z šestnácti metodologicky nejvlivnějších knih dějin umění z 20. století, vybraných před pěti lety v knize The Books that Shaped Art History, máme v češtině jen Umění a iluze od Ernsta H. Gombricha (1960, překlad 1985). Tím silněji pak každá taková přeložená kniha působí, a to nejen na studující oboru, ale i na širší kulturní veřejnost a v neposlední řadě i na aktivní umělce. Na předním místě je v tomto ohledu v češtině kniha Erwina Panofského Význam ve výtvarném umění (1955, překlad 1981 a znovu 2013). Autor sám ji považoval za popularizační souhrn a byla to podle něj knížka, kterou si můžete koupit v supermarketu. To je sice spíš figura ostentativní skromnosti, přesto se kniha ve čtivém překladu ukázala být velmi dobře přístupná.Uzavřený článek / Přihlašte se
Vážený uživateli, přístup k tomuto článku je umožněn
pouze předplatitelům časopisu Art+Antiques.
Přihlašovací údaje jsou zasílány společně s předplatitelskou ARTcard.