MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2016 březen

A jako akvizice

Budování sbírek v regionech / Umělecké sbírky jsou alfou a omegou většiny muzeí umění. Od nich se odvíjí prakticky veškerá odborná činnost, aby se k nim obloukem zase vracela. Ostatně samotný vznik veřejných i soukromých výstavních institucí se historicky váže ke shromažďování uměleckých děl a k péči o ně. V současnosti jsou tedy pro nezaujatého pozorovatele depozity plné cenných obrazů, soch či prací na papíře v každé regionální galerii samozřejmostí, ale co se za takovým stavem skrývá a jaká je situace ohledně sbírkotvorné činnosti v posledních dvou letech?Uzavřený článek / Přihlašte se
Vážený uživateli, přístup k tomuto článku je umožněn
pouze předplatitelům časopisu Art+Antiques.
Přihlašovací údaje jsou zasílány společně s předplatitelskou ARTcard.