MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2008 červenec - srpen

AVU (nejen) digitálně

Akademii výtvarných umění v Praze zná každý jinak – podle míry svého vhledu do dění uvnitř této instituce posuzuje její autoritativnost, povýšenost, respekt, konzervativnost, nebo ji naopak považuje za líheň nových tendencí. Nechci polemizovat s jednotlivými hodnoceními, spíše bych ráda představila některé aktivity školy v oblasti nových médií.

Před lety byla na půdě AVU založena Digitální laboratoř, DigiLab (www.dl.avu.cz), jejímž původním záměrem bylo poskytovat studentům hardwarové a softwarové služby a konzultace. S příchodem Františka Zachovala, nedávného absolventa školy, se však pole působnosti laboratoře několikanásobně rozrostlo. Díky spolupráci s absolventkou Janou Kochánkovou a Vědecko-výzkumným pracovištěm AVU se z DigiLabu stalo centrum přednášek umělců, teoretiků či počítačových mágů, které svou činností přitahuje stále větší pozornost veřejnosti.

Díky pestrému programu workshopů, diskusí, exkurzí, vícedenních kurzů, seminářů i různorodých koncertů přestává být AVU uzavřenou prominentní zónou, která je běžným lidem nedostupná. Přímo reaguje na aktuální proudy v současném umění a dává jim prostor.

V příštím semestru se můžeme těšit například na týdenní workshop s Martinem Smithem, hvězdou baltimorského hudebního uskupení Matmos, na slovinského sociologa, filozofa a kulturního kritika Slavoje Žižka, francouzského multimediálního umělce Pascala Silondiho, který propojuje reálné a virtuální světy, Stephana Kylese, novomediálního umělce a digitálního manipulátora, Rakušana Olivera Graua, teoretika dějin umění nových médií, a řadu dalších respektovaných osobností, umělců a odborníků z celého světa.

Nedílnou a neopomenutelnou součástí DigiLabu je Artyčok TV, nekomerční internetová televize fungující od roku 2006. Psát o jejích aktivitách by vydalo na zvláštní sloupek, jednodušší však bude, když se sami podíváte na www.artycok.tv, kde v archivu naleznete na 250 videozáznamů v HDV rozlišení. Jan Vidlička a Ivan Svoboda svou dokumentární činností snadno trumfnou všechny české televize dohromady. Díky jejich reportážím z vernisáží současného, nejen českého, výtvarného umění či streamovaným přednáškám můžete sledovat spoustu zajímavých akcí i z domova.

Můj sloupek berte jako pozvání na Akademii v novém semestru a jako inspiraci pro nové kulturní zážitky či rozšíření obzorů. Do té doby vám přeji krásné léto!