MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2007 červen

Basklarinet v DOXu

Praha – Jeden z koncertů letošního Pražského jara se konal v prostorách budoucího centra současného umění DOX v Holešovicích. Projekt Basklarinet, který byl na programu 17. května, byl koncipován jako pocta vynikajícímu basklarinetistovi Josefu Horákovi. V interpretaci skladeb moderních a současných autorů věnovaných basklarinetu se vystřídalo deset hudebníků.

Koncert byl vůbec první akcí, kdy se prostor DOXu otevřel široké veřejnosti. Hrubá stavba budoucí galerie je hotová, zbývá dokončit instalace a vnitřní zařízení. Autorem projektu je pražský architekt Ivan Kroupa, který v loňském roce zastupoval Českou republiku na mezinárodním architektonickém bienále v Benátkách. Stavba je v podstatě rekonstrukcí několika průmyslových objektů umístěných v běžné holešovické blokové zástavbě. K nim je přistavěna širší věž, která slouží jako schodiště a spojovací článek mezi budovami. Rozlehlé jednoduché prostory s dostatkem světla už teď naznačují, že výstavní podmínky budou v DOXu velmi dobré.

Centrum umění DOX je iniciativou a také investicí soukromé osoby. Po odborné stránce bude DOX řídit historik umění Jaroslav Anděl. Termín otevření galerie zatím není znám, předběžně se počítá s jarem příštího roku.