MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2015 prosinec - leden

Bod nestability ukrývá květ

Michal Budny a Jaromír Novotný v PLATO / Přízemní betonová prostora v ostravském multifunkčním Gongu je pro městskou galerii s největší pravděpodobností pouze dočasným sídlem. O provizoriu a dočasnosti mluví kritici současného řešení fungování instituce a zcela otevřeně s nimi souhlasí také umělecký manažer Platformy pro současné umění (PLATO) Marek Pokorný – ostatně právě nynější název ostravské městské galerie ve své významové struktuře kombinuje otevřenost, procesuálnost a také křehkost dočasnosti. V abstraktním systému lineárního logického myšlení tento melancholický záchvěv prozatímnosti vede k závěru, že je nemožné, aby se instituce identifikovala s nestabilním, a tím pádem nedůvěryhodným místem, ale logika se ne vždy potkává s realitou.Uzavřený článek / Přihlašte se
Vážený uživateli, přístup k tomuto článku je umožněn
pouze předplatitelům časopisu Art+Antiques.
Přihlašovací údaje jsou zasílány společně s předplatitelskou ARTcard.