MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

duben / 2019
Aktuální
číslo
  duben

/ Jdi na venkov!

/ Umění v televizi a kině

/ Rozhovor s Libuší Jarcovjákovou

obsah

 

Výběr z archivu

O nejslavnější Schieleho kresbě ve
sbírce pražské Národní galerie

Na okraj výstavy Konec zlatých časů...

Rozhovor s Josefem Koudelkou
"Knížka je daleko víc než jedna fotografie.
Každý dokáže, třeba i náhodou, udělat
jednu,dvě slušné fotografie, ale dát
dohromady pořádnou knížku, aby to
dávalo smysl, to je něco jiného."

Rozhovor se Zdenkem Felixem 
Teoretik umění Zdenek Felix je jako tažný
pták, nestěhuje se však za dobrým poča-
sím, ale za uměním. Koncem dubna
oslavil osmdesátiny, rozhovor s ním jsme 
přinesli právě před deseti lety.

Bohnická Dokonalost

Trojice umělkyň, Mira Gáberová, Kata Mach a Katarína Poliačiková se v kurátorské koncepci Zuzany Jakalové ptá po možnostech selhávání mimo jeho obvyklé, negativní konotace. Výstava Dokonalost je prvním ze série tří projektů sdružených pod tématem normality, které zastřešuje výstavní koncepci Prádelny Bohnice v roce 2013.

Umělkyně selhávání nereflektují primárně jako filozofický princip či otázku morálky, prekarizovaného ekonomického přežívání nebo estetiky. Naopak, všechny tyto aspekty se promítají do jejich osobních selhání v rozličných životních situacích, a ony je komentují z vnitřní perspektivy selhávající. Silný intimní apel se prolíná deníkovými zápisky z příprav výstavy, nahodilými seznamy úkolů, složkami s nikdy nevyužitými nápady, rozpracovanými díly, nebo videi a fotografickými sériemi cíleně pracujícími s deziluzí či neúspěchem. Výstava potrvá do 5. června, otevřena je ve středu, sobotu a neděli vždy od 14:00 do 19:00.

Prádelna Bohnice je multifunkční prostor, který vznikl v areálu pražské Psychiatrické léčebny Bohnice (Ústavní 91, Praha 8). Prostor je zaměřený na aktuální formy vizuálního a živého umění umožňující konfrontaci názorů a přístupů současných umělců. Cílem výstavního programu a specifických multižánrových projektů je skrze kvalitní obsah přispívat k postupnému otevírání bohnického areálu veřejnosti.