MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

červenec - srpen / 2019
Aktuální
číslo
  červenec - srpen

/ 58. Benátské bienále

/ Cesty na Měsíc (a zpět)

/ Rozhovor s Ivanem Mečlem

obsah

 

Výběr z archivu

Cover story k Boudníkově výstavě,
která se konala v roce 2007 v GHMP

Vladislav Merhaut o explosionalismu...

Recenze Boudníkovy předloňské
výstavy v Muzeu hl. města Prahy

Výstavu umělcových grafik ze sbírky
Galerie Ztichlá klika recenzoval Jiří
Bernard Krtička.

Jaká padesátá? 
Obsáhlý článek Vojtěcha Lahody k výstavě
Roky ve dnech, která se soustředila na
umění let 1945–57.
 

Bohnická Dokonalost

Trojice umělkyň, Mira Gáberová, Kata Mach a Katarína Poliačiková se v kurátorské koncepci Zuzany Jakalové ptá po možnostech selhávání mimo jeho obvyklé, negativní konotace. Výstava Dokonalost je prvním ze série tří projektů sdružených pod tématem normality, které zastřešuje výstavní koncepci Prádelny Bohnice v roce 2013.

Umělkyně selhávání nereflektují primárně jako filozofický princip či otázku morálky, prekarizovaného ekonomického přežívání nebo estetiky. Naopak, všechny tyto aspekty se promítají do jejich osobních selhání v rozličných životních situacích, a ony je komentují z vnitřní perspektivy selhávající. Silný intimní apel se prolíná deníkovými zápisky z příprav výstavy, nahodilými seznamy úkolů, složkami s nikdy nevyužitými nápady, rozpracovanými díly, nebo videi a fotografickými sériemi cíleně pracujícími s deziluzí či neúspěchem. Výstava potrvá do 5. června, otevřena je ve středu, sobotu a neděli vždy od 14:00 do 19:00.

Prádelna Bohnice je multifunkční prostor, který vznikl v areálu pražské Psychiatrické léčebny Bohnice (Ústavní 91, Praha 8). Prostor je zaměřený na aktuální formy vizuálního a živého umění umožňující konfrontaci názorů a přístupů současných umělců. Cílem výstavního programu a specifických multižánrových projektů je skrze kvalitní obsah přispívat k postupnému otevírání bohnického areálu veřejnosti.