MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2014 březen

Bratislavský Bauhaus

  • Datum / 10. 03. 2014
  • Autor / Šmardová Lucie
  • Rubrika / knižní recenze

Kniha Ivy Mojžišové Škola moderného videnia je věnována bratislavské Škole uměleckých řemesel, na které mezi lety 1929 a 1938 učily významné osobnosti československé meziválečné avantgardy a na několikadenní kurzy jezdili Lászlo Moholy-Nagy nebo Zdeněk Pešánek. První souhrnná publikace o „bratislavském Bauhausu“ je výzvou pro další bádání. Paralely s uměleckou školou v Bratislavě můžeme nalézt také v Brně, v Olomouci či v baťovském Zlíně.Uzavřený článek / Přihlašte se
Vážený uživateli, přístup k tomuto článku je umožněn
pouze předplatitelům časopisu Art+Antiques.
Přihlašovací údaje jsou zasílány společně s předplatitelskou ARTcard.