MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2018 březen

Catalog Design Progress

Catalog Design Progress je jednou z pozoruhodných publikací, které grafický designér a průmyslový výtvarník Ladislav Sutnar (1897–1976) publikoval ve spolupráci s dánským architektem a teoretikem Knudem Lönbergem-Holmem během svého působení v pozici uměleckého ředitele americké společnosti Sweet’s Catalog Service. Text navazuje na dřívější práci Catalog Design z roku 1944 a podrobněji systematizuje postupy, jejichž prostřednictvím lze rozvíjet grafický standard firemních katalogů. Nosným konceptem je zde „cílený vizuální tok“ hierarchicky uspořádaných informací, jenž je plánován s ohledem na zákonitosti optiky a psychologie tak, aby zrychlil pochopení obsahu vizuálně a prostorově reprezentovaných konceptů, jejich vzájemných vztahů a následností, aby vedl oko kýženým směrem a aby udržel jeho pozornost.