MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2012 duben

Česko-slovenské přežvykování

Pocta Picassovi v Galérii mesta Bratislavy / Myšlenka zmapovat nebo zachytit inspirace kubismu, patrně nejvlivnějšího malířského směru 20. století, není nová. V Čechách už se objevila několikrát, nejpregnantněji ve výstavě a s ní spojené publikaci Ozvěny kubismu (České muzeum výtvarných umění, 2000). Nyní se k ní vrací projekt Galérie mesta Bratislavy Pocta Picassovi, z velké části založený na špičkových zápůjčkách z českých sbírkových fondů kombinovaných s četnými soukromými zdroji. Jak vyznívá a co přináší tato kombinace? Nakolik důsledná a nosná je konfrontace v místním kontextu? Lze vůbec na tomto poli ještě přijít s něčím novým?Uzavřený článek / Přihlašte se
Vážený uživateli, přístup k tomuto článku je umožněn
pouze předplatitelům časopisu Art+Antiques.
Přihlašovací údaje jsou zasílány společně s předplatitelskou ARTcard.