MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2010 únor

Chybík znovu děkanem

Koncem roku byl zvolen nový děkan Fakulty architektury VUT v Brně – stal se jím docent Josef Chybík. Druhého kandidáta, architekta Antonína Nováka, porazil poměrem hlasů 9 : 4. Další kandidáti, dosavadní děkan profesor Vladimír Šlapeta a docent Jan Hrubý, před hlasováním odstoupili. Josef Chybík, který byl děkanem již v letech 2000–2006, nastoupí do funkce 1. května letošního roku. Funkční období mu vyprší v dubnu 2014. Chybík se profesně specializuje na přírodní stavební materiály a pasivní domy.