MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2007 říjen

Další soutěž v Olomouci

Muzeum umění Olomouc připravuje architektonickou soutěž na budovu Středoevropského fóra, které by mělo stát v proluce vedle stávajícího objektu muzea v Denisově ulici. Projektový záměr, který počítá také s rekonstrukcí staršího objetu, vybralo ministerstvo kultury mezi kandidáty na podporu z evropských fondů v rámci tzv. Integrovaného operačního programu. Středoevropské fórum by se mělo soustředit na současné umění středoevropského regionu – budovat stálou expozici a zároveň pořádat krátkodobé výstavy. Počítá se také se vznikem mezinárodního badatelského centra.

Podle slov ředitele Muzea umění Olomouc Pavla Zatloukala je celý projekt teprve v začátcích, o případné podpoře z evropských fondů bude rozhodnuto až v polovině příštího roku. Přesto už nyní připravuje muzeum architektonickou soutěž na ideové a architektonické řešení rekonstrukce stávající budovy a přístavby Středoevropského fóra. Soutěž by mohla být vyhlášena během letošního podzimu. Formou architektonické soutěže řešilo olomoucké muzeum také výběr architektů pro svůj předchozí velký projekt: Arcidiecézní muzeum. To bylo podle vítězného návrhu ateliéru HŠH dokončeno v roce 2006.