MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2008 červenec - srpen

David Hanvald

V příštím roce čeká Davida Hanvalda absolutorium na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, na níž v posledních pěti letech studuje v ateliéru Stanislava Diviše. Je členem skupiny Obr. a letošním vítězem Ceny ARSkontakt.

David Hanvald (1980) má za sebou několikeré studium – po absolutoriu na Střední uměleckoprůmyslové škole v Jablonci nad Nisou, odkud pochází, byl přijat na Fakultu výtvarných umění v Ústí nad Labem. Nespokojenost s tamní uměleckou scénou a pedagogickým přístupem ho donutila změnit působiště a následující rok strávil na Technické univerzitě v Liberci. Ani ta ale jeho nároky neuspokojila a ve spojení s chutí zapojit se do výtvarného provozu v uměleckém centru se přihlásil na Akademii výtvarných umění a na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, kam posléze nastoupil do ateliéru Stanislava Diviše. „Jako umělecké osobnosti si ho velmi vážím a je mi také generačně mnohem blíž než pedagogové na předešlých školách, což umožňuje jak otevřenější komunikaci, tak větší volnost v malbě,“ říká o svém postoji k současnému studiu, které je pro něj také klíčovou životní zkušeností, David Hanvald.

Jeho tvorba se pohybuje pouze v kontextu malby. Je autorem lyrických abstrahovaných kompozic, které v minulosti vycházely z krajinných prvků, postupem času se však od konkrétního podnětu stále více odpoutávají. V kontrastu se subtilním výsledkem je proces jejich vzniku postaven na přísně konstruktivním půdorysu. „Zajímá mě systém a řád, který nejprve vytvořím, doplním nebo pozměním, a pak podle něj postupuji. Při výběru témat u mě sehrává důležitou roli náhoda. Většinou se jedná o nalezené předměty, hry a knihy, ze kterých pak vycházím.“ Takto autor postupoval ve všech svých zásadních malířských cyklech: Othello (2003), Konstrukční portréty (2007), Stavebnice (2008) i v zatím posledním souboru Klíčové krajiny (2006–2008).

Tvorba početných souborů je pro něj typická. Vznikají řetězící se malby, jedna vychází z druhé, malé formáty, na nichž zkouší konstrukční princip, střídají velkoformátové obrazy. Tak je tomu i v případě Klíčových krajin, jejichž název je vždy doprovázen součtem cifer, které definují pozici kružidla, jímž výsledné tvary nachází. Kružidlo, které si David Hanvald v nadreálné verzi zkonstruoval, mělo předobraz v dětské hře Inspiro, která se v 90. letech vyráběla v jeho rodišti. Pomocí kružidla z Inspira krouží a hledá kruhové komponenty, z nichž sestavuje výslednou kompozici. 

„Klíčové krajiny začaly vznikat v roce 2006, kdy jsem Inspiro našel. Tahle hra měla daná pravidla, podle kterých vznikala plynulá lineární kompozice (skica). Tento daný systém jsem ještě doplnil svými subjektivními pravidly, která určovala barevnost a počet linií, tvar kompozice a tak dále... a tím jsem malbu ještě víc oprostil od její estetizace. Samotný průběh malby byl o dodržování a plnění nastavených pravidel a nedovoloval přílišnou kreativitu a improvizaci. To mě později donutilo k postupnému uvolnění a nedodržení pravidel,“ komentuje způsob vzniku Klíčových krajin Hanvald.

Společným znakem všech krajin je plynulost linky tvořící ornament, která je dosažitelná právě díky Inspiru. K tomu, aby této plynulosti dosáhl a uchoval přitom i efekt lehkosti a zdání procesuálnosti v jediném tahu, zvolil rozředěné akryly. Tato technika mu byla blízká i v průběhu předchozí práce a lyrický dojem jeho pláten byl většinou odvozen od způsobu malby. Často na nenašepsované plátno nanášel ředěný akryl v kombinaci se sprejem, čímž dosáhl velmi lehkého a vzdušného vizuálního řešení.

David Hanvald pravidelně vystavuje, účastnil se mnoha kolektivních výstav. Svou tvorbou je zastoupen například ve sbírce Wannieck Gallery nebo ve sbírce Galerie Felixe Jeneweina v Kutné Hoře. V průběhu června vystavoval spolu s dalšími členy ateliéru v Sarajevu na výstavě nazvané Český vzorek, v následujících měsících ho pak můžete vidět v Německu, kde v září zahájí výstavu Ober. Obr. V prosinci můžete jeho práce vidět na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně, kde bude vystavovat v rámci skupiny Obr. v konfrontaci s generačními druhy ze Slovenska, z bratislavské Vysoké školy umění, z ateliéru Ivana Csudaie. Na výstavě nazvané Obr. nad Brnem pak můžete zhlédnout nejnovější cyklus Hanvaldových Klíčových krajin.