MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2011 prosinec - leden

Doktorát pro Vasulku

Praha – Akademie múzických umění udělila 16. listopadu čestný doktorát Woodymu Vasulkovi. AMU ocenila Vasulku za jeho zásluhy „o vznik a rozvoj umění videa a umění elektronických médií.“

Woody Vasulka (1937) se narodil v Brně. Vystudoval nejprve hydraulickou mechaniku a metalurgii a poté dokumentární film na FAMU. V roce 1962 se seznámil s Islanďankou Steinou Bjarnodottir, která na pražské konzervatoři studovala hudební teorii a hru na housle. V roce 1965 manželé Vasulkovi emigrovali do Spojených států. Na přelomu 60. a 70. let se stali součástí newyorské nezávislé kulturní scény. Dokumentovali například divadelní představení nebo koncerty Jimiho Hedrixe a Milese Davise.

V Americe Vasulkovi objevili video a začali zkoumat jeho jazyk s pomocí různých elektronických a podomácku vyrobených nástrojů. V roce 1973 založili v New Yorku legendární centrum The Kitchen (Kuchyň). „Zabývali se vztahem obrazu a zvuku, přičemž si někdy prohazovali zkušenosti – Woody pracoval se zvukem, Steina s obrazem,“ uvádí Lenka Dolanová autorka monografie Steina a Woody Vasulkovi – Dialog s démony nástrojů

Krátce po vzniku The Kitchen se Vasulkovi přestěhovali do Buffala, kde několik let přednášeli na místní univerzitě. Od 80. let působí v ateliéru adobe v Santa Fe. V posledních dvaceti letech se Woody Vasulka, kterého Dolanová charakterizuje jako „analytického mechanika a sběratele-kutila“,   věnuje robotickým systémům. Velkou pozornost věnuje také archivaci vlastního díla.

Vasulkovu návštěvu v Čechách, která zahrnovala udělení čestného doktorátu, doprovázel bohatý program. Umělec se zúčastnil festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě, křtu zmíněné monografie a několika přednášek. V rámci vasulkovských oslav byly v jihlavském kině Dukla a v pražském Světozoru promítány Vasulkovy filmy a videoart.