MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2008 duben

Dušan pro Daniela

Olověného Dušana, hlavní cenu v každoroční soutěži studentských projektů Fakulty architektury ČVUT, letos získal Daniel Novák z ateliéru Jana Sedláka a Ivana Hnízdila. Porota ocenila jeho urbanistické řešení Troja – holešovický ostrov – osada Rybáře. V soutěži ateliérů byl nejlépe hodnocen ateliér Jana Šépky a Petra Hájka.

Práce Daniela Nováka reaguje na povodně i na stávající projekt protipovodňového valu, který však podle autora nebere ohled na stávající zástavbu. „Nový návrh vychází z původního, ale snaží se jej sladit s okolím tak, aby se stal jeho součástí,“ píše Novák v katalogu soutěže.

Školní ateliér vedený Janem Šépkou a Petrem Hájkem (s Tomášem Hradečným tvoří ateliér HŠH) se zaměřuje především na problematiku zahušťování města. Ve využití netradičních, zatím nezastavěných míst v rámci města vidí architekti možnost, jak omezit nepříjemný růst příměstských satelitů.

Porota ocenila skutečnost, že většina nominovaných projektů uvažuje nejen o jednotlivé budově, ale že budoucí architekti přijímají odpovědnost i za větší urbanistické celky. Předsedou letošní poroty, která byla jako vždy složena z osobností mimo FA ČVUT, byl brněnský architekt Petr Hrůša.

Soutěž studentských projektů Olověný Dušan pořádá jednou do roka v zimním semestru Spolek posluchačů architektury.