MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2014 únor

Expanded animation

Pohyblivá audiovizuální fascinace / To, co je poněkud matoucí na názvu organizace PAF – Přehlídka animovaného filmu, svým způsobem koriguje adresa její internetové domény – pifpaf.cz. Zvukomalebné citoslovce v kontextu olomoucké přehlídky spouští hned několik asociací: střelba a diagramatický zápis události, tedy pohybu, patří k mentálním obrazům, jimiž lze do fenoménu PAF vstoupit.Uzavřený článek / Přihlašte se
Vážený uživateli, přístup k tomuto článku je umožněn
pouze předplatitelům časopisu Art+Antiques.
Přihlašovací údaje jsou zasílány společně s předplatitelskou ARTcard.