MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2011 leden

Exploze a letargie

Známý sémiotik Jurij M. Lotman ve své knize Kultura a exploze chápe kulturu jako velmi složitý systém s mnoha vrstvami či oblastmi, z nichž každá se vyvíjí odlišnou rychlostí. Pokud bychom tedy v tomto celku provedli řez v místě, kterému říkáme přítomnost, odkryla by se na něm současná nesoučasnost, totiž různě rozvinuté (prudce akcelerující, setrvačně se pohybující či normalizující se) stadia či fáze. Anebo řečeno ještě jinak: pod tím, co z většího odstupu vypadá jako postupný a plynulý vývoj (tradice), se tomuto pohledu ukazuje dynamický pohyb náhlých explozí, jejich šíření z vrstvy do vrstvy a fází stabilizace; tyto různé rychlosti však procházejí napříč celou kulturou a navzájem se prostupují.Uzavřený článek / Přihlašte se
Vážený uživateli, přístup k tomuto článku je umožněn
pouze předplatitelům časopisu Art+Antiques.
Přihlašovací údaje jsou zasílány společně s předplatitelskou ARTcard.