MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2015 červenec - srpen

Feste teatrale

  • Datum / 13. 07. 2015
  • Autor / Ledvina Josef
  • Rubrika / zprávy

Valtice – Na konci června rozezněl mezzosoprán pěvkyně Magdaleny Kožené čerstvě zrekonstruovaný prostor jízdárny Valtického zámku. Jednalo se o zahajovací akci Národního centra divadla a tance, projektu financovaného z evropských fondů v rámci programu Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví. Smyslem podpory má být nejen samotná rekonstrukce památkově cenných objektů, ale i jejich následné využití. O programové náplni nové instituce však zatím nelze mnoho zjistit.

Rekonstrukci financovala 155 miliony Evropská unie, 27 miliony ministerstvo kultury a jedním milionem Národní památkový ústav. Autorem architektonického projektu je Petr Hrůša. Kromě jízdárny tvoří komplex Národního centra divadla a tance dům zahradníka, a především divadlo, které nechal při valtickém zámku na konci 18. století zbudovat kníže Alois I. Josef z Lichtenštejna. Z původní stavby sloužící v 60. letech minulého století jako traktorová stanice se ovšem dochovalo prakticky jen obvodové zdivo. V rámci současné rekonstrukce tak byly odstraněny betonové poválečné konstrukce, prostor vybaven moderní technickou infrastrukturou a replikou barokní divadelní mašinerie. Divadlo by tak mělo umožnit realizace dobových představení, které nebudou limitovány památkovou ochranou.

„Dokončení obnovy valtického zámeckého areálu vnímám jako jeden z nejvýznamnějších bodů tohoto roku. Ve Valticích se nám podařilo uvést znovu do života tři nádherné prostory, které budou sloužit nejen umělcům a kreativcům, kteří je využijí pro ztvárnění historických představení, ale také badatelům, kteří se zajímají o historickou divadelní tvorbu,“ přivítala završení rekonstrukce generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková. Zámecké divadlo se premiéry první hry dočká v září, ale již o prázdninách bude součástí nově připravené prohlídkové trasy.

Jestliže stavební práce jsou již prakticky u konce, ne zcela jasná je programová náplň Národního centra divadla a tance. Na webu centra se o ní zatím nic nedočteme. Národní památkový ústav, který je garantem projektu a který má ve správě celý valtický zámecký areál, zůstává zatím u vágních vyjádření o „prostoru pro experimentální divadelní a taneční tvorbu“. O tom, v čem by tato experimentálnost měla spočívat, se nic bližšího nedočteme. Ostrý provoz divadla by měl začít 12. září programově rovněž nijak dále nespecifikovaným divadelním festivalem Feste teatrale.