MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2007 únor

Firemní galerie

Galerii České pojišťovny v druhém pololetí loňského roku navštívilo celkem 1300 návštěvníků. Do tohoto čísla jsou započítaní i hosté vernisáží, nejde tudíž o zcela přesný údaj. „Jednoznačně lze říci, že největší zájem široké veřejnosti je o výstavy ze sbírkového fondu České pojišťovny,“ komentuje výsledky vedoucí galerie Pavel Lagner. Výstavu Snesitelný půvab buržoazie s díly Václava Brožíka, Alfonse Muchy či Luďka Marolda v červenci a srpnu navštívilo 500 platících návštěvníků.

Volný cyklus výstav Krajina a figura v současném českém výtvarném umění, který se zaměřuje na aktuální malbu a v jehož rámci se v galerii loni představili například Petr Pastrňák nebo Stanislav Diviš, širokou veřejnost podle Lagnera tolik neoslovují, o to větší zájem však pozoruje u odborného, či poučenějšího publika. Návštěvnost obou zmiňovaných výstav se pohybovala kolem 250 až 300 lidí.

Podobná čísla vykazuje také Galerie Smečky, kterou provozuje Pražská energetika. Svou činnost zahájila v prosinci roku 2005 společnou výstavou Jiřího Koláře a Ladislava Nováka. V průběhu roku pak uspořádala ještě další dvě výstavy. Celková návštěvnost od otevření galerie do začátku letošního ledna byla 2900 osob.