MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2016 prosinec - leden

Fotografie v zakletém prostoru

Alena Kotzmannová v GHMP / Práce Aleny Kotzmannové je často, ať již výtvarnými kritiky, či jí samotnou, spojována s kladením otázek po skutečném a neskutečném ve viděné realitě. Pro její přístup je rovněž typická konfrontace fotografovaných obrazů s rozličnými materiály jejich nosičů a se specifickým výstavním prostředím. Z těchto důvodů se prostor barokního Colloredo-Mansfeldského paláce může zdát jako ideální jeviště pro prezentaci její práce. Toho, že se však současně jedná o těžkou rukavici vhozenou do bitevního pole, si byla autorka dobře vědoma a v rozhovoru pro Český rozhlas popsala svůj prvotní pocit slovy, že „když procházela poprvé jednotlivými sály, tak měla dojem, že výstava už je hotová“.Uzavřený článek / Přihlašte se
Vážený uživateli, přístup k tomuto článku je umožněn
pouze předplatitelům časopisu Art+Antiques.
Přihlašovací údaje jsou zasílány společně s předplatitelskou ARTcard.