MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2019 únor

Imaginace dystopie

Dnešek, zdá se, je poznamenán především jedním paradoxem – rozporem mezi množstvím možností volit si své podmínky na straně jedné a nemožností tyto podmínky měnit na straně druhé. Právě dnes údajně můžeme být, kým chceme, dělat, co chceme, a zároveň zůstáváme naprosto neschopní tváří v tvář skutečným problémům, jakými jsou klimatické změny, populismus nebo antropocentričnost. Současné umění, se stále rostoucím počtem výstav, galerií i umělců a se stále menší schopností reálně působit na společnost, ale i estetiku, není jen příkladem tohoto paradoxu, ale možná jeho vrcholem. V jeho mezích lze takřka cokoli, ale právě za podmínky, že tato činnost (agency) zůstane pouze uměleckou.Uzavřený článek / Přihlašte se
Vážený uživateli, přístup k tomuto článku je umožněn
pouze předplatitelům časopisu Art+Antiques.
Přihlašovací údaje jsou zasílány společně s předplatitelskou ARTcard.