MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

duben / 2019
Aktuální
číslo
  duben

/ Jdi na venkov!

/ Umění v televizi a kině

/ Rozhovor s Libuší Jarcovjákovou

obsah

 

Výběr z archivu

O nejslavnější Schieleho kresbě ve
sbírce pražské Národní galerie

Na okraj výstavy Konec zlatých časů...

Rozhovor s Josefem Koudelkou
"Knížka je daleko víc než jedna fotografie.
Každý dokáže, třeba i náhodou, udělat
jednu,dvě slušné fotografie, ale dát
dohromady pořádnou knížku, aby to
dávalo smysl, to je něco jiného."

Rozhovor se Zdenkem Felixem 
Teoretik umění Zdenek Felix je jako tažný
pták, nestěhuje se však za dobrým poča-
sím, ale za uměním. Koncem dubna
oslavil osmdesátiny, rozhovor s ním jsme 
přinesli právě před deseti lety.

Jiří Fajt ředitelem v Drážďanech

Jako součást oslav 20 let Česko-německého fondu budoucnosti se uskuteční i symbolická jednodenní výměna ředitelských křesel dvou klíčových galerijních institucí – tuzemské Národní galerie v Praze a Staatliche Kunstsammlungen Dresden.

Generální ředitel NGP Jiří Fajt vyjede do Drážďan, kde mu své křeslo nabídne jeho německá kolegyně Marion Ackermann již 9. května. Oba ředitelé tak mohou u svých protějšků získat srovnání v řízení zásadních kulturních institucí i cennou inspiraci. Jiří Fajt povede v SKD mimo jiné diskusi na téma inspirované projektem Artist Rooms britské galerie Tate, jehož cílem je vyvést umění mimo centrální muzea a galerie a přivést jej do regionů. 

„Myšlenka vyměnit si na jeden pracovní den místo s generální ředitelkou tak prestižní instituce jakými jsou Staatliche Kunstsammlungen Dresden mne nadchla a děkuji Česko-německému fondu budoucnosti za tento impuls. V rámci pracovních jednání se chceme soustředit i na naše aktivity v pohraničí mezi Saskem a Českou republikou a věřím, že se nám podaří naplánovat další společné projekty,“ říká Jiří Fajt, generální ředitel Národní galerie v Praze. Jiří Fajt poté pozve Marion Ackermann na obdobnou návštěvu své pražské pracovny. 

Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Státní umělecké sbírky Drážďany, SKD) patří k nejvýznamnějším a nejstarším muzejním komplexům na světě a spojují v současnosti 15 muzeí v Drážďanech, Lipsku a Herrnhutu. Dalšími institucemi, zastřešenými SKD jsou Fond umění, Archiv Gerharda Richtera a Knihovna umění. Státní umělecké sbírky Drážďany vznikly ze sbírek saských kurfiřtů založených v 16. století, především z Umělecké komory zřízené v roce 1560 v drážďanském Rezidenčním zámku. Svůj zvláštní, dodnes zjevný charakter získaly pak drážďanské sbírky v 18. století díky vytříbenému vkusu dvou knížat, Augusta Silného (1670–1733) a jeho syna Augusta III. (1696–1763). August Silný sbírky soustavně rozšiřoval, za zmínku stojí, že měl zvláštní zálibu v porcelánu a klenotech. Kolem roku 1720 byly v jeho režii zřízeny první speciální sbírky, k nimž patří mimo jiné Zelená klenba, Sbírka soch a plastik a Mědirytecký kabinet. Jeho synovi vděčíme především za rozšíření obrazárny, která se systematickým pořizováním celých sbírek a kompletů děl stala v polovině 18. století jednou z nejvýznamnějších galerií Evropy. Dodejme rovněž, že drážďanské sbírky patřily k prvním, které byly alespoň částečně zpřístupněny veřejnosti. V roce 2020 oslaví Státní umělecké sbírky Drážďany 460. výročí své existence.