MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2008 červenec - srpen

Jiřičná ve Zlíně

Uprostřed Zlína byla dokončena nová budova Univerzity Tomáše Bati – tzv. Univerzitní centrum. Pětipodlažní budova se stane sídlem univerzitní knihovny a rektorátu. V budoucnu vytvoří jeden celek s Kongresovým centrem, jehož investorem je Statutární město Zlín a jehož výstavba dosud nebyla dokončena. Autorkou komplexu je v Londýně žijící architektka Eva Jiřičná. Ta se v roce 1939 ve Zlíně narodila, její otec byl jedním z Baťových architektů.  K projektu zlínského Univerzitního centra vyzval Jiřičnou rektor zlínské univerzity Petr Sáha.

Objekt centra sestává ze dvou samostatných částí spojených zastřešeným atriem. V jedné z částí je umístěna univerzitní knihovna s pěti sty studijními místy vybavenými počítači. Knihovna bude přístupná i laické veřejnosti. Ve druhé části objektu získala univerzita prostory pro řadu pracovišť rektorátu, jsou tu kanceláře a zasedací místnosti. V budově se dále nachází přednáškový sál pro 160 osob s prostornou šatnou a restaurace. Celkové náklady na univerzitní centrum se pohybují kolem 380 milionů korun bez DPH.

Budovy Univerzitního a Kongresového centra jsou již nyní vzájemně propojeny dvoupodlažním podzemním parkovištěm.