MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2008 listopad

Koncept

Na české architektonické scéně se objevil nový odborný časopis s názvem Koncept. Jeho zakladatelé, architekti a publicisté Jiří Schmidt (šéfredaktor)  a Věra Konečná (editorka), ho vydávají společně s firmou Scanfore, s. r. o., která se jinak zabývá konzultačními službami v oblasti hospodaření s čistými energetickými zdroji a vodou. Koncept bude vycházet jednou za dva měsíce a jeho náplní má být reflexe aktuální české architektury skrze prezentaci několika vybraných architektonických děl. „Východiska pro tvorbu architektonického díla v daném regionu hledáme především v krajině, v klimatu, v historii, v tradici, v materiálových a energetických zdrojích, v mentalitě a ve společenských zvycích lidí a také v mistrovství a invenci autora,“ píše se v manifestu časopisu. Každou z vybraných staveb chtějí autoři prezentovat jako „dlouhodobou, posloupnou a komplexní událost“.

V prvním čísle se tato předsevzetí v zásadě podařilo naplnit. Podrobně se zabývá dvěma soukromými vyzvanými architektonickými soutěžemi – na vinařský dům Sonberg, který nakonec realizoval Josef Pleskot, a soutěží na vilu nad jezerem pro nejmenovaného klienta, kde se prosadil návrh Luďka Rýznera. Koncept představuje všechny soutěžní návrhy a výsledné realizace, přetiskuje komentáře zúčastněných autorů i rozhovory s oběma klienty. V pilotním čísle najdete mimo jiné také rozhovor s architektem Ivanem Kroupou. Tolik potřebná architektonická kritika však zatím ani v Konceptu své místo nenašla.

Na českém trhu bude Koncept konkurencí především pro časopis Architekt, který se potýká nejen s personálními problémy. Právě z redakce tohoto časopisu Jiří Schmidt a Věra Konečná v letošním roce odešli.