MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2007 květen

Kovanda v Tate Modern

Londýn – Jiří Kovanda se 10. března zúčastnil jednodenní „výstavy“ Actions and Interruptions v galerii Tate Modern. Projekt, k němuž kurátorka Catherine Wood přizvala pětici umělců pracujících formou performance, zkoumal možnosti a limity „muzejní situace“.

Kovana zde vystoupil s performancí nazvanou Polibek přes sklo. „Ve vstupní hale, když přicházíte směrem od řeky, je takový ochoz, oddělený od toho hlavního prostoru sklem. Já jsem byl na tom ochozu a přes sklo jsem se líbal s náhodnými kolemjdoucími,“ popisuje průběh akce Kovanda. Během hodiny, která byla jeho vystoupení vyhrazena, se podle vlastních slov políbil s 50 dívkami, 10 muži a jedním miminkem.

„Mile mne to překvapilo: Jednak otevřenost tamního publika – zájem o to byl opravdu docela velký –, jednak pro mě samotného to byla zajímavá zkušenost,“ vypráví Kovanda. „Bylo zábavné sledovat, jak lidi reagují – někdo dělá, že vás nevidí, někdo se s vámi naopak snaží komunikovat, což nešlo jinak než posunky, protože přes to sklo nebylo nic slyšet. Hlavně ale ta samotná věc je docela silná. Líbáte se, máte těšný kontakt s někým, koho vůbec neznáte, ale přitom zároveň mezi vámi není vůbec žádný fyzický kontakt.“ Opakování akce v českém prostředí se nebrání, hned ale dodává: „Obávám se, že přijetí by bylo maličko chladnější.“