MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2009 září

Krása v krabičce

Dózy a tabatěrky jsou již téměř po čtyři století vděčným sběratelským artiklem. Krom řemeslného umu, elegance a vynalézavosti, s nimiž byly vyrobeny, přitahuje sběratele rozmanitost forem, technik a použitých materiálů; v neposlední řadě je fascinující, jak vysoké částky byly na výrobu těchto luxusních drobností vynakládány. Málokterý umělecký předmět tak dobře reflektuje proměny dobového vkusu i duchovní klima a hospodářské poměry té které doby.Uzavřený článek / Přihlašte se
Vážený uživateli, přístup k tomuto článku je umožněn
pouze předplatitelům časopisu Art+Antiques.
Přihlašovací údaje jsou zasílány společně s předplatitelskou ARTcard.