MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2013 září

Lavička Grosseto

  • Datum / 06. 09. 2013
  • Autor / Ledvina Josef
  • Rubrika / staveniště

Praha – Na Alšově nábřeží se na sklonku června nakrátko objevila vyvýšená lavička Grosseto. Autorem kritické intervence v městském prostoru bylo architektonické sdružení H3T Architekti (Štěpán Řehoř, Vít Šimek).

Z laviček na vltavském nábřeží v blízkosti Vysoké školy uměleckoprůmyslové se původně nabízel podmanivý výhled na panorama Hradčan. Žel ten již nějakou dobu blokuje plovoucí restaurace Marina Grosseto. Členy H3T nenechala tato neblahá situace chladné. Jednu z laviček vyzdvihli na jednoduchou konstrukci svařenou z drátěné armovací sítě. Šlo o kongeniální řešení. Nejenže bylo jistě ekonomicky úsporné, ale po takto utvořeném soklu bylo docela snadné vystoupit a z vyvýšeného posezu zase jednou vychutnat pohled na katedrálu Svatého Víta. Lavička Grosseto na místě bohužel setrvala jen několik dní, stejnojmenná restaurace tam kotví nadále.

Sdružení H3T realizovalo v minulých letech mimo jiné řadu dočasných saunovacích objektů – saunu plovoucí, létající, auto- či cyklosaunu. V roce 2010 upozornilo na nedostatek sociálního zázemí na území hlavního města instalací dvou vyhlídkových suchých záchodů – tzv. kadibudek – na Dívčích Hradech a na Letné.