MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2013 říjen

Liebeskind v Drážďanech

Poválečné proluky znovupostaveného „historického“ centra Drážďan průběžně zaplňují stavby současných architektů, které více či méně přirozeně zapadají do mozaiky celkového městského obrazu. Na druhém, méně turistickém břehu Labe, leží bývalá kasárenská čtvrť Albertstadt, která se vyhnula zásahům spojeneckých bomb. Její původní urbanistický ráz s hlavními architektonickými dominantami a otevřenými plochami vojenských cvičišť je dodnes dobře čitelný.Uzavřený článek / Přihlašte se
Vážený uživateli, přístup k tomuto článku je umožněn
pouze předplatitelům časopisu Art+Antiques.
Přihlašovací údaje jsou zasílány společně s předplatitelskou ARTcard.