MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2015 prosinec - leden

Malevičův černý humor

  • Datum / 14. 12. 2015
  • Autor / 
  • Rubrika / zprávy

Moskva – V listopadu přišla Treťjakovská galerie s pozoruhodnou zprávou o jednom ze svých nejslavnějších sbírkových předmětů Černém čtverci (1915, jedna ze tří existujících variant) Kazimira Maleviče. Po mikroskopickém průzkumu nalezly její pracovníci pod svrchní vrstvou černé barvy nápis, o němž se předběžně domnívají, že zní „Zápas černochů v jeskyni“. Nejspíše odkazuje či má svůj původ v rasistickém, byť dobově spíše nekontroverzním, vtipu francouzského humoristy Aphonse Calaise, který na konci 19. století publikoval černý obdélník s obdobným textem. Vedle objeveného nápisu se pod Černým čtvercem nacházejí ještě dva další obrazy, původní kubofutiristická kompozice a nad ní kompozice protosuprematistická.