MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2018 červen

Máš umělecké střevo 2018

Praha – Devátý ročník výtvarné soutěže pro studenty středních škol Máš umělecké střevo? (MUS) vyhrála čtveřice studentek ze Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy v Brně, Tereza Dostálová, Tereza Hlouchová, Kristýna Kučerová a Dorota Václavíková. Tématem letošního ročníku byla identita. Letos soutěž proběhla se stejným tématem paralelně na Slovensku (již druhý ročník), v Maďarsku a v Polsku.

Vítězný tým studentek z brněnské střední a vyšší odborné školy prezentoval video, na němž skrze improvizovanou choreografii ukazují, co pro kterou z nich znamená vlastní identita. Porota slovy své předsedkyně Kateřiny Vincourové ocenila neotřelé a dotažené zpracování. „Důležitou roli hrála spolupráce dívek, které se v projektu navzájem doplňovaly,“ dodává Vincourová.

Dívky získaly putovní cenu od Pavly Scerankové a tablety, jejich práce bude představená v hostitelské instituci, jíž je letos Národní galerie. Předávání i výstava se odehrály v Anežském klášteře.

Soutěž pro studenty středních škol Máš umělecké střevo? vznikla v roce 2009. Od roku 2012 akci zastřešuje v rámci svých doprovodných aktivit Společnost Jindřicha Chalupeckého. Organizátoři zároveň začali vyvíjet další aktivity, jež vyústily ve spolupráci se zahraničními partnery. Pro Slovensko je jím Slovenská národní galerie, pro Maďarsko Ludwig Museum. Novinkou pro příští rok je spolupráce s drážďanskými Státními uměleckými sbírkami. Jednotlivé soutěže probíhají odděleně, nicméně téma a pravidla (mj. omezení věku účastníků na 14–19 let a nutnost tvořit tvůrčí týmy 2–6 osob) jsou stejná a vítězná díla a jejich tvůrci se nakonec setkají na společné přehlídce v červnu letošního roku v Moravské galerii v Brně.