MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2016 květen

Měkké lemy současného umění

Dům módy v Galerii Hraničář / Spolu se zahájením výstavy Dům módy otevřel ústecký Hraničář další dvě poschodí prostoru budovy, jejíž nedávná historie je poutavou ukázkou občanské angažovanosti s cílem vytvořit víceúčelové kulturní centrum ve středu Ústí nad Labem. Jde zároveň o výsledek spolupráce s drážďanským Deutsche Hygiene-Museum, které současně prezentuje výstavu zkoumající stinné stránky stejného fenoménu, tzv.  fast fashion. Ústecký projekt je tak i smysluplnou snahou o oživení kulturních vazeb sousedících a historicky úzce propojených měst. V celkovém designu výstavního katalogu, který se snaží přizpůsobit vizualitě reklamních tiskovin drogerií a laciných časopisů typu Fashion and Beauty, pracují autoři výstavy s jistou nadsázkou. Takové přivlastnění si tržní strategie spolu s uvědomělým výběrem umělců, z nichž velkou část tvoří bývalí a současní studenti ústecké Fakulty umění a designu, dokládá snahu odpoutat se jak od výstavních stereotypů, tak od jistého pragocentrismu. Výstava samotná je pak pulsujícím mozkem aktuálního uvažování nejen o umění, ale o i všem, k čemu je možné se skrze současné umění vyjádřit.Uzavřený článek / Přihlašte se
Vážený uživateli, přístup k tomuto článku je umožněn
pouze předplatitelům časopisu Art+Antiques.
Přihlašovací údaje jsou zasílány společně s předplatitelskou ARTcard.