MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2012 červenec - srpen

Metropolitní plán pro Prahu

  • Datum / 13. 07. 2012
  • Autor / Skřivánek Jan
  • Rubrika / staveniště

Zastupitelstvo hlavního města začátkem června rozhodlo zastavit práci na novém územním plánu Prahy, jehož přípravy provázela podezření z korupce a kritika, že zvolená metodika městského plánování je zbytečně složitá a zastaralá. Změnu v přístupu k územnímu plánu prosazovala pražská TOP 09 v čele s náměstkem primátora pro územní rozvoj Tomášem Hudečkem. Koaliční partner ODS se o věci nechal dlouho přesvědčovat, nakonec však zastupitelé návrh v drtivé většině podpořili. Opoziční strany hlasovaly proti, prý proto, že město za přípravu nového územního plánu v uplynulých čtyřech letech utratilo na čtvrt miliardy korun.

Změnu naopak již začátkem roku podpořila iniciativa Za novou Prahu, mezi jejímiž signatáři je řada renomovaných architektů a urbanistů (Alena Šrámková, Eva Jiřičná, Miroslav Masák, Zdeněk Zavřel a další). Několik dní před jednáním zastupitelstva vznikla ještě petice Podpořme přípravu Metropolitního plánu, kterou společně podepsali rektor AVU Jiří T. Kotalík, Pavel Hnilička za Českou komoru architektů, Jakub Fišer z iniciativy Za novou Prahu a architekt Josef Pleskot. „Stávající plány jsou ideálním korupčním nástrojem (nekoncepčnost umožňující stálé změny směru, přeregulovanost vyžadující stálé změny pravidel, formálnost zabraňující dynamické taktice města) a naprosto postrádají vstřícnost užívání a jasnost vize,“ píše se v petici.

Součástí rozhodnutí o ukončení příprav územního plánu byl souhlas se zahájením pořizování nového tzv. Metropolitního plánu. Zatímco dosavadní územní plán vycházel z dnes již zastaralé koncepce funkčního dělení města, nový Metropolitní plán bude stanovovat pouze maximální zátěž daného území a nebude se do podrobností zabývat územími, která jsou stabilizovaná. Na jedné straně má Metropolitní plán zúžit prostor pro korupci (jen v minulém volebním období bylo navrženo 3 tisíce úprav územního plánu), na druhé více počítá se zapojením veřejnosti do procesu rozvoje města. „Přísnost je ve vymezení ochrany hodnot a udržení dohodnutého směru rozvoje, ne v absurdním trvání na neobhajitelných regulativech,“ charakterizují moderní územní plány signatáři výše zmiňované petice.

Několik týdnů po rozhodnutí zastupitelstva přípravy územního plánu začala vyšetřovat policie a některé parcele si prověří také pražský magistrát. „Naplánoval audit zhruba 240 ploch, které chtěli developeři či další zájmové skupiny využít jinak, než v územním plánu Prahy navrhovali městští architekti a inženýři. Zajímavé totiž je, že přestože úřady tyto záměry už dříve smetly ze stolu, jejich seznam se loni na magistrát vrátil zpět, ať je ještě zváží,“ informovaly koncem června Hospodářské noviny.

K přípravám Metropolitního plánu Útvaru rozvoje hlavního města přizval odborníky z ČVUT a hlavou celého týmu bude architekt Roman Koucký. „Jediné, čeho můžeme dosáhnout, je vyvážené prostředí. A pokud se bude to prostředí na jakoukoliv stranu vychylovat, ať už směrem k velké výstavbě, nebo směrem k nezastavěným zpustlým plochám, tak to bude špatně. My musíme najít naprosto zřetelnou strukturu města a tu rozvíjet,“ charakterizoval svůj přístup k tomuto úkolu Koucký v rozhovoru na Radiožurnálu. Koucký se otázkou plánování a rozvoje měst zabývá dlouhodobě. Je mimo jiné autorem knih Elementární urbanismus a Úřad kreátora, ve které volá po přehodnocení současného restriktivního pojetí památkové péče. Jeho architektonická kancelář zpracovala, respektive zpracovává územní plány Teplic, Ústí nad Orlicí či Pece pod Sněžkou.