MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2007 květen

Meziprostor Svatopluka Sládečka

Rodinné domy Svatopluka Sládečka rozseté po Zlínsku rozpoznáte už ze silnice – přestože jsou často ve vesnici nebo ve volné zástavbě na předměstí, téměř v ničem se nepodobají tradičním vesnickým domkům. Ale ani většině současným rodinným domům, které variují klasické modernistické formy. A dokonce se na první pohled moc nepodobají ani sobě navzájem. Jsou to kompaktní ucelené hmoty, které téměř nikdy nemají čtvercový ani obdélníkový půdorys, natož sedlovou střechu. Tvar půdorysu se navíc velmi často propisuje do řezu, podle architekta jsou díky tomu stavby přehlednější, snáze uchopitelné.Uzavřený článek / Přihlašte se
Vážený uživateli, přístup k tomuto článku je umožněn
pouze předplatitelům časopisu Art+Antiques.
Přihlašovací údaje jsou zasílány společně s předplatitelskou ARTcard.