MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2018 březen

Miesta konfliktu

Domestic Arenas v Galerii Rudolfinum / Galerie Rudolfinum práve hostí výstavu Domestic Arenas, ktorá v našom kontexte dôležitým spôsobom otvára témy post-kolonializmu, nezápadných identít a inakosti, a významne prispieva k úvahám o vzťahoch, nárazoch a kultúrnych prienikoch Západu a globálneho Juhu. Je mozaikou veľmi rozličných, no vždy esteticky a zvukovo prepracovaných politických prístupov k spletitým dynamikám moci, násilia, kultúrnej apropriácie, vzťahov k farebnému subjektu či inému telu. Tvorí ju šesť videí plných vykorenenia, traumy, fascinácie inakosťou či iným kultúrnym kontextom a snahou o nájdenie svojho miesta v domnelo domácom prostredí. Postavám vo videách je toto prostredie často upreté, sú v ňom v nebezpečí, nerozumejú mu a ono nerozumie im. Nachádzajú sa vo svetoch, ktoré sú pre nich ambivalentnými arénami. Stoja medzi pochopením a neporozumením, prijatím a odmietnutím. Ich vlastná identita je túžobná i rezignovaná, násilne odnímaná i nútene pripisovaná, hybridná, premenlivá.Uzavřený článek / Přihlašte se
Vážený uživateli, přístup k tomuto článku je umožněn
pouze předplatitelům časopisu Art+Antiques.
Přihlašovací údaje jsou zasílány společně s předplatitelskou ARTcard.