MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

červenec - srpen / 2019
Aktuální
číslo
  červenec - srpen

/ 58. Benátské bienále

/ Cesty na Měsíc (a zpět)

/ Rozhovor s Ivanem Mečlem

obsah

 

Výběr z archivu

Cover story k Boudníkově výstavě,
která se konala v roce 2007 v GHMP

Vladislav Merhaut o explosionalismu...

Recenze Boudníkovy předloňské
výstavy v Muzeu hl. města Prahy

Výstavu umělcových grafik ze sbírky
Galerie Ztichlá klika recenzoval Jiří
Bernard Krtička.

Jaká padesátá? 
Obsáhlý článek Vojtěcha Lahody k výstavě
Roky ve dnech, která se soustředila na
umění let 1945–57.
 

Místo editorialu

V běžném uzávěrkovém rytmu spadá psaní editoriálu až na samý závěr. Bývá také obvykle vyhrazeno šéfredaktorovi, v případě jeho extrémního časového vytížení některému ze seniorních členů redakčního týmu. 

Občas dojde i k tomu, že jsou extrémně vytíženi jak šéfredaktor tak všichni redakční senioři. Na místo editorálových matadorů musí v takovém krizovém momentě operativně nastoupit junior. Musí jít ovšem o osobu talentovanou, stylisticky obratnou – o někoho, v nějž má šéfredaktor (popřípadě jej zastupující senior) plnou důvěru. Takovou osobou jsem já.

Píši tedy v časovém presu a na to nejsem ještě zvyklý. Musím zvolit téma (ani to mi časově vytížený šéfredaktor nezadal!). To není vůbec jednoduché. Co si vzpomínám, mělo by jít a nějakou glosu či krátké zamyšlení nad tématem kulturně politickým (o úloze umění ve společnosti, o tom jak je umění důležité a tato jeho důležitost není současnou prohnilou politickou garniturou rozpoznána apod.). Mělo by to také být v jádře vážné ale přitom psáno přeci jen lehčím perem.

Jediná přítomná kolegyně mi není schopna poradit, na otázku, co aktuálního se děje, o čemž by bylo lze psát, navrhuje téma „letní čas“. Tematicky mimo a navíc trapně otřepané – pochopitelně to nepřipadá v úvahu, nejspíše se z její strany jedná o špatný vtip. Nevím, asi ten editoriál bude muset napsat nakonec zase šéfredaktor poté, co se vrátí (zcela vyčerpán) z pracovní schůzky. Druhá možnost je, že otiskne tohle, tak špatně na tom ale doufám nebude.