MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2013 říjen

Móda v Morgalu

  • Datum / 08. 10. 2013
  • Autor / Skřivánek Jan
  • Rubrika / staveniště

Brno – Pod názvem Voliéra No. 1 připravila Moravská galerie přehlídku devatenácti současných módních designérů. Pořadové číslo v názvu naznačuje, že by mělo jít o celý výstavní cyklus zaměřený na současnou módu a design. Galerie plánuje, že obdobné přehlídky bude pořádat každé dva roky. Zahajovací výstavu zaměřenou na oděvní siluetu v současné české módě připravila módní stylistka Olo Křížová.

„Právě způsob utváření a podoba oděvní linie ovlivnily charakter a komplexní atmosféru jednotlivých historických epoch. Smysl pro experiment a tendence k minimalismu definovaly módní tvorbu 21. století. Oděv ohraničený vnějším obrysem se sám o sobě stává sochou – objektem –, nekopíruje pouze tvar těla, ale předkládá nové prostorové vztahy člověka a okolního prostředí,“ vysvětluje autorka výstavy. „Název Voliéra je pro výstavu zvolen zcela záměrně, prvotní inspirací je skutečná ptačí voliéra s poletujícím pestrobarevným ptactvem, kde ara hyacintový sdílí jeden prostor s hejnem volavek stříbřitých. Jedná se o specifické prostředí a v přeneseném slova smyslu o platformu pro prezentaci široké škály autorů věnujících se určitému oboru či tématu,“ dodává Křížová.

Výběr modelů představuje aktuální tvorbu z posledních pěti let od Hany Frišonsové, Martina Havla, Zdenky Imreczeové, Pavla Ivančice, Jindry Jansové, Petry Kafka, Ivany Kaňovské, Libora Komosného, Lucie Králové, Zuzany Kubíčkové, Denisy Nové, Petry Pluháčkové, Jakuba Polanky, Radky Sirkové a Anny Tuškové (Chatty), Antonína Šimona, Lenky Štěpánkové, Viktorie Vittori a Hany Zárubové. Výstavu je možné v Uměleckoprůmyslovém muzeu navštívit až do poloviny května příštího roku.