MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2013 červen

MuseumsQuartier Brno

  • Datum / 07. 06. 2013
  • Autor / Skřivánek Jan
  • Rubrika / staveniště

Brno – Pod názvem Otevřeno – přijďte žít do centra! spustila Moravská galerie v půlce května svůj pilotní projekt oživení nádvoří Místodržitelského paláce.

Vnitřní dvůr barokního stavby, v němž sídlí sbírka starého umění, byl dosud využíván jen příležitostně. Nyní chce galerie tento prostor po vzoru vídeňského MuseumsQuartier změnit v populární místo setkávání s bohatou nabídkou doprovodných programů. Prostor nádvoří je volně přístupný až do 11 hodin večer a přes léto bude navíc zdarma i vstup do stálé expozice. Čtyři jednoduché pavilony, které jsou jakýmisi otevřenými pokoji volně instalovanými do prostoru nádvoří, navrhl brněnský architektonický ateliér Chybík+Krištof.