MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2013 prosinec - leden

Muzeum a změna

  • Datum / 13. 12. 2013
  • Autor / Jebavá Jana
  • Rubrika / k věci

Ve dnech 12.–14. listopadu se na půdě Nové budovy Národního muzea, v sále bývalé federální sněmovny, odehrála čtvrtá mezinárodní muzeologická konference Muzeum a změna. Setkání českých muzejníků s kolegy z Evropy i celého světa se koná každé tři roky již od roku 2002, vždy s určitým rámcovým tématem. Tím letošním byla problematika dokumentace současnosti a prezentace nových a nejnovějších dějin. Nutno ovšem podotknout, že téma bylo pojato velmi široce, a kdyby mělo pokrýt celé spektrum přednesených příspěvků, znělo by spíše „muzea a současnost“.

Přes padesát referátů bylo rozděleno do tří dnů a pěti bloků, z nichž ten úvodní sloužil k teoretickému vymezení dokumentace současnosti, další se zabývaly možnostmi soudobé sbírkotvorné činnosti, muzejní edukací, financováním a prezentační či výstavní složkou muzejní práce. Úvodní příspěvky každého bloku patřily uznávaným zahraničním odborníkům, kteří přijali pozvání na konferenci. Účastníci si tak mohli poslechnout například Léontine Meijer-van Mensch, která hovořila o metodologických a etických otázkách muzealizace živé současnosti, Evu Fägerborg, jež připomenula více než třicetiletou historii rozsáhlého švédského projektu SAMDOK, či Johna H. Falka, který se podělil o závěry svého výzkumu, zaměřeného na přínos návštěvy muzea či galerie pro veřejnost. Provokativněji laděný příspěvek na téma nepřátelského převzetí muzeí manažery přednesl Hans Ottomeyer, François Mairesse ve své prezentaci rozvinul paralely mezi určitým typem muzea a reality show, Andreja Richter sdílela zkušenosti s dvacetiletým řízením návštěvnicky mimořádně úspěšného muzea ve slovinském Celje a Martin R. Schärer v závěrečném bloku konference připomenul hlavní úlohu muzea jako nevýdělečné instituce ve službách veřejnosti.

Přestože problematika dokumentace současnosti není žádná novinka, konference poskytla novou možnost konfrontovat různé metody a postupy, zamyslet se nad aktuálními tendencemi v muzejní sféře či inspirovat se úspěšnými projekty kolegů. Více než 250 účastníků z řad pracovníků muzeí, galerií a dalších kulturních institucí, z akademické sféry, zástupců zřizovatelů či studentů sdílelo své zkušenosti u mikrofonu v diskuzích, o přestávkách nad kávou i při neformálním společenském večeru v Národním muzeu – Českém muzeu hudby. Hodnocení celé akce bylo jednoznačně pozitivní, nezbývá tedy než si přát, aby za tři roky opět vznikla příležitost k setkání nad otázkami a problémy, kterými žije svět muzeí a galerií.