MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

prosinec - leden / 2019
Aktuální
číslo
  prosinec - leden

/ Staří mistři v Praze

/ Estetika astronomickej fotografie

/ Kontext

/ Rozhovor s Michaelem Bělickým

obsah

 

Výběr z archivu

Rozhovor s Milanem Grygarem
Na okraj výstavy v Národní galerii,
AA 2009/01

Rozhovor s Josefe Bolfem
Na okraj výstavy v Národní galerii,
AA 2009/05

Rozhovor s Danielem Pitínem
Na okraj výstavy v Galerii Rudolfinum,
AA 2016/02

Národní muzeum sází na jistotu

Národní muzeum koncem srpna zveřejnilo výsledky architektonické soutěže na řešení nových expozic, výstavních prostor a návštěvnického provozu ve své historické budově i bývalém Federálním shromáždění. Odborná porota v dvoukolové soutěži vybrala architektonický ateliér SGL Projekt, který má s výstavami a muzejními expozicemi bohaté zkušenosti.

Slovní hodnocení vítězného projektu je však přinejmenším rozporuplné. „Návrh stojí na výrazných a kvalitních vizualizacích, které zřetelně odrážejí schopnost autorů podat svůj záměr jasnou a srozumitelnou formou. Nicméně předkládané řešení expozic je klasické, tradiční a de facto postrádá inovátorskou originalitu,“ konstatuje porota. Svou volbu vysvětluje poukazem na to, že návrh SGL Projektu „odráží největší potenciál budoucí komunikace s kurátory a organizátorskou schopnost garantovat celkový výsledek“, a dodává, „že svou kvalitou výrazně přesahuje ostatní návrhy podané ve II. kole soutěže“.

Národní muzeum soutěž vyhlásilo loni v červenci a přihlásilo se do ní 25 ateliérů, včetně tří zahraničních. Po prvním kole, které mělo uzávěrku v listopadu, bylo šest soutěžících na jaře vyzváno, aby své projekty do začátku června ještě rozpracovali. Proti výběru vítěze podal v polovině srpna účastník, který se umístil na druhém místě, stížnost k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Ateliér SGL Projekt, v jehož čele stojí architekt Jiří Javůrek, v posledních dvaceti letech realizoval dlouhou řadu výstav a muzejních expozic – od výstavy Magister Theodoricus v roce 1997 přes Albrechta z Valdštejna v roce 2007 až po aktuální výstavu Karel IV. 1316–2016. Z muzejních expozic lze jmenovat středověk v Anežském klášteře, brněnské Uměleckoprůmyslové muzeum či loni otevřenou expozici českého kubismu v Domě U Černé Matky Boží. Nejslavnější samostatnou realizací ateliéru je pak farma Čapí hnízdo.

Historická budova Národního muzea je uzavřena již víc jak pět let, stavební práce probíhají od loňského jara a jsou plánované na tři a půl roku. Se znovuotevřením se počítá v závěru roku 2018, kdy muzeum bude slavit dvě stě let od svého založení. V rámci rekonstrukce má mimo jiné dojít k zastřešení obou vnitřních nádvoří a k vybudování tunelu, který propojí historickou budovu s Federálním shromážděním. Stavbu realizuje sdružení několika velkých stavebních firem v čele s Metrostavem, které ve výběrovém řízení nabídlo cenu 1,6 miliardy korun. Na nové expozice je vyčleněn samostatný rozpočet ve výši 483 milionů korun.