MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2013 říjen

Náš člověk v Belvederu

Vídeň – Jedním z laureátů ceny Artis Bohemiae Amicis, kterou každoročně uděluje ministerstvo kultury jako uznání za šíření dobrého jména české kultury ve světě, se letos stala  ředitelka rakouské galerie Belvedere Agnes Husslein-Arco. Cenu převzala 23. září z rukou české velvyslankyně ve Vídni Ivany Červenkové.

Udělení ceny Agnes Husslein-Arco navrhl pražský galerista Vladimír Lekeš, který také při slavnostním večeru na velvyslanectví pronesl laudatio na adresu oceněné. Připomněl v něm české kořeny rodiny Agnes Husslein-Arco – její babička, kněžna Žerotínová, žila do roku 1948 na zámku v Bludově na severní Moravě – a výstavy českého umění, na nichž se podílela. Z výstav v Belvederu jmenoval přehlídku díla Alfonse Muchy (2009) a výstavu Dynamik! (2011), na které byla díla Františka Kupky, Emila Filly a Vincence Beneše představena v kontextu mezinárodního umění počátku 20. století.

Agnes Husslein-Arco vystudovala v 70. letech dějiny umění na Vídeňské univerzitě. Poté dvacet let pracovala v uměleckém obchodě jako zástupkyně aukční síně Sotheby’s pro střední Evropu. Na počátku tisíciletí se podílela na vzniku Muzea moderního umění v Salcburku.  Ředitelkou galerie Belvedere, která spravuje sbírky rakouského umění od středověku do současnosti, je od roku 2007.