MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2007 květen

Náš člověk v Evropě

Řím – Do 20. května je možné zhlédnou v římském paláci Quirinale výstavu Mistrovská díla evropského umění, na které je každý z členských států EU zastoupen jedním dílem. Vedle sebe jsou tu tak k vidění například antické váza, byzantská ikona, Schieleho akt, Rodinův Myslitel či jedna z geometrických kompozic Pieta Mondriana. Tím nejzajímavějším na celé výstavě je patrně skutečnost, že výběr exponátů jest dílem hlav jednotlivých států.

Česká republika je na výstavě zastoupena kubistickým poprsím od Otty Gutfreunda. „Český kubismus v architektuře, sochařství, malířství i užitém umění byl jedním z nejoriginálnějších projevů moderního světového umění. Byl výrazem otevřenosti české národní kultury mezinárodní, zejména francouzské výtvarné scéně a zároveň dosáhl zcela svébytných výsledků, jež jsou dnes celosvětově oceňovány,“ odpověděl prezidentův mluvčí Petr Hájek na otázku, proč si Václav Klaus vybral právě Gutfreunda a v čem je podle něj jeho dílo pro české umění reprezentativní.

Slovensko do Říma poslalo obraz Martina Benky Na pole, který jsme celostránkově reprodukovali v minulém čísle v článku k výstavě Slovenský mýtus.