MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2007 duben

Naslouchejme si

Svět je malý, Česko je malé a Praha se často člověku zdá být úplně miniaturní. Obzvlášť to platí v případě relativně uzavřených skupin lidí, jako jsme například my, kdo se z jakýchkoli důvodů a na různých úrovních „motáme“ kolem výtvarného umění. Známé zkrátka potkáte všude. Usmíváme se na sebe na vernisážích, narážíme na sebe na ulicích, všichni víceméně navštěvujeme tytéž restaurace. Žijeme s mobilem na uchu, visíme na internetu a mailujeme, až se z nás kouří.Z řečeného by se snadno a především logicky dalo usoudit, že komunikace běží hladce a na plné obrátky, máme přece tisíc možností a způsobů, jak se dorozumět. Jenže praxe tomu neodpovídá. Míjíme se často a často bohužel docela zásadně. Nezbývá než si přiznat, že problém nejspíš nebude v objektivních možnostech, nýbrž v nás samotných.

Našlapujeme kolem sebe v ovzduší nasyceném spoustou nápovědí, nedokončených vět, glos utroušených polohlasem a v bezpečné vzdálenosti od „ostatních“. Mnozí z nás stále nejraději hovoří o neschopnosti a neúspěchu těch druhých v jejich nepřítomnosti. A navíc častokrát bez reálného vhledu do situace nebo problematiky. Pražským vzduchem se vznáší řada úsudků a soudů takzvaně od boku, které od sebe vzájemně přejímáme a dále šíříme a neobtěžujeme se jejich původ nebo oprávněnost zkoumat, ať už proto, že jsme tak líní nebo tak lhostejní.

V určitém kontextu pak takové povrchní cejchování může natropit pěknou paseku. Přitom jde jen o to uvědomit si, že jsme na jedné lodi, nebo spíš lodičce, a měli bychom se společně snažit, aby se příliš nekymácela a plula pokud možno dopředu. Doufejme, že nám všem leží na srdci prosperita českého výtvarného umění a jeho potenciál vzhledem k ostatnímu světu. Zkusme si v zájmu věci dát vzájemně šanci. Vyvarujme se rychlých závěrů, unáhlených poznámek nebo dokonce hlasitých prohlášení na vodě. Naučme se spolu mluvit a naslouchat si.

Galerie Vernon úspěšně přežila pověstně kritický pátý rok své existence a pokračuje v rozvíjení projektů na podporu současného českého výtvarného umění. Z intimního prostředí takzvané bytové galerie jsme s nástupem roku 2007 vykročily vstříc veřejnosti i mediím. Otevřely jsme nový prostor – vitrínu Vernon Projekt v bezprostřední blízkosti stávající galerie, který potvrzuje naši připravenost komunikovat „s ulicí“. Duálnímu prostorovému uspořádání Vernonu odpovídá i nová duální grafická podoba galerie. Začaly jsme pořádat tiskové konference a tři odpoledne v týdnu (úterý, čtvrtek, sobota) máme otevřeno pro veřejnost. Přijďte se podívat, těšíme se na vás.