MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2017 červen

Nechtěné dědictví

S demolicí obchodního domu Ještěd v roce 2009 začíná kontinuální řada kauz destruování kvalitních architektonických i uměleckých objektů spjatých dobou svého vzniku s minulým politickým režimem v Československu. Současně přímo úměrně tomu narůstá angažovanost odborníků i laické veřejnosti směřující k záchraně těchto děl a k zahájení diskuze, jak podobným ztrátám předcházet.Uzavřený článek / Přihlašte se
Vážený uživateli, přístup k tomuto článku je umožněn
pouze předplatitelům časopisu Art+Antiques.
Přihlašovací údaje jsou zasílány společně s předplatitelskou ARTcard.