MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2015 listopad

Nedůvěra v umění

Brave New World v Doxu / Centrum současného umění v pražských Holešovicích připravilo přehlídkou věnovanou katastrofické současnosti, v níž jsme se na přelomu tisíciletí ocitli. Všudypřítomné sledování kamerovými systémy, genetická manipulace, genocidy spojené s diktátorskými režimy… Pohled na současnost je rámován dnes již historickými dystopickými romány trojice Aldous Huxley, George Orwell a Ray Bradbury. Svět budoucnosti, tak jak jej popsali tito autoři, tedy již nastal. Každodenní konfrontace s novými technologiemi, masovými médii, CCTV a globálními obchodními sítěmi probíhá již několik let. Informace o tomto novém a děsivém světě tedy máme. Co si ale s nastalou situací počít? Existuje cesta ven, a jakou roli v tomto víru hraje umění?Uzavřený článek / Přihlašte se
Vážený uživateli, přístup k tomuto článku je umožněn
pouze předplatitelům časopisu Art+Antiques.
Přihlašovací údaje jsou zasílány společně s předplatitelskou ARTcard.