MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

červenec - srpen / 2019
Aktuální
číslo
  červenec - srpen

/ 58. Benátské bienále

/ Cesty na Měsíc (a zpět)

/ Rozhovor s Ivanem Mečlem

obsah

 

Výběr z archivu

Cover story k Boudníkově výstavě,
která se konala v roce 2007 v GHMP

Vladislav Merhaut o explosionalismu...

Recenze Boudníkovy předloňské
výstavy v Muzeu hl. města Prahy

Výstavu umělcových grafik ze sbírky
Galerie Ztichlá klika recenzoval Jiří
Bernard Krtička.

Jaká padesátá? 
Obsáhlý článek Vojtěcha Lahody k výstavě
Roky ve dnech, která se soustředila na
umění let 1945–57.
 

Nejkrásnější kniha roku 2011

Na konci dubna byly vyhlášeny výsledky soutěže Nejkrásnější česká kniha roku. Soutěže zúčastnilo celkem 124 nakladatelství s 219 tituly. Absolutně nejúspěšnějším nakladatelem za rok 2011 stal Martin Souček s Arbor vitae. V roce, kdy slaví dvacáté výročí své existence, se tak ukazuje jako nejoceňovanější nakladatelství krásných knih. Do soutěže Souček přihlásil jedenáct svých titulů (vydal jich bezmála 30) a získal dvě první ceny, dvě druhé ceny, dvě třetí ceny a  čtyři knihy figurovaly v užším výběru.

Svaz polygrafických podnikatelů udělil Arbor vitae první cenu za zpracování knihy Jakub Špaňhel a Cenu TypoDesignClubu získala Americká Venuše Ladislava Sutnara. V rámci hlavní soutěže pak Souček uspěl v kategorii Vědecká a odborná literatura za publikace Marie Jirásková a Pavel Jiráska Loutka a moderna (první místo), Rudo Prekop a Michal Cihlář Andy Warhol a Československo (2. místo) a Eva Uchalová Pražské módní salony (3. místo). Arbor Vitae obsadilo také druhé a třetí místo v kategorii Katalogy (Ladislav Sutnar: Americká Venuše, ve spolupráci s UMPRUM a  Aleš Filip a Roman Musil: Gabriel von Max, Východočeská galerie v Plzni). První místo získala Kateřina Šedá a její katalog Líšeňský profil (bez institucionálního zázemí).

Knihy vydané GHMP (ve spolupráci s Arbor vitae), se dostaly jen do užšího výběru. Jedná se o monografii Bohuslava Reynka, katalog Konce Avantgardy (?). V užším výběru kategorie Katalogy se objevil Hi! Lo od Borise Ondreičky (tranzit.cz) a katalog Jana Híska Noční jezdec vydaný v návaznosti jeho stejnojmenné výstavy v Rudolfinu (nakladatelství Arbor vitae). Moravskou galerii v Brně zastupovaly Obrazy mysli, Mysl v obrazech (nakladatelství Barrister and Principals). Z dalších výstavních institucí se v seznamu objevilo Muzeum umění Olomouc (Pro tentokrát nesedat,Anežka Šimková) a akce Starpoint (Arbor vitae). Úplný seznam knih, které uspěly v dalších kategoriích či se dostaly do užšího  výběru  je k nahlédnutí webu Památníku národního písemnictví.

Do 13. 5. jsou oceněné knihy k vidění v Malé výstavní síni Památníku národního písemnictví v Praze na Strahově. Výběr bude vystaven také na květnovém veletrhu Svět knihy na Výstavišti v Praze – Holešovicích.

Poprvé se soutěž o krásnou knihu konala v roce 1928, kdy ji uspořádal Spolek českých bibliofilů. Dnes událost zaštiťuje Památník národního písemnictví a Ministerstvo kultury. Vedle studentských soutěží a cen udělovaných Svazem polygrafických podnikatelů (za polygrafické zpracování), SČUG Hollar (za ilustraci) a TypoDesignClubem (za grafické řešení) se ceny udělují v šesti hlavních kategoriích: Odborná a vědecká literatura, Krásná literatura, Literatura pro děti a mládež, Učebnice, Knihy o umění, obrazové a fotografické publikace a Katalogy. V rámci každé kategorie jsou pak jednotlivé publikace řazeny a nejvýše hodnocená získává Cenu ministryně kultury.