MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

duben / 2019
Aktuální
číslo
  duben

/ Jdi na venkov!

/ Umění v televizi a kině

/ Rozhovor s Libuší Jarcovjákovou

obsah

 

Výběr z archivu

O nejslavnější Schieleho kresbě ve
sbírce pražské Národní galerie

Na okraj výstavy Konec zlatých časů...

Rozhovor s Josefem Koudelkou
"Knížka je daleko víc než jedna fotografie.
Každý dokáže, třeba i náhodou, udělat
jednu,dvě slušné fotografie, ale dát
dohromady pořádnou knížku, aby to
dávalo smysl, to je něco jiného."

Rozhovor se Zdenkem Felixem 
Teoretik umění Zdenek Felix je jako tažný
pták, nestěhuje se však za dobrým poča-
sím, ale za uměním. Koncem dubna
oslavil osmdesátiny, rozhovor s ním jsme 
přinesli právě před deseti lety.

Nejkrásnější kniha roku 2011

Na konci dubna byly vyhlášeny výsledky soutěže Nejkrásnější česká kniha roku. Soutěže zúčastnilo celkem 124 nakladatelství s 219 tituly. Absolutně nejúspěšnějším nakladatelem za rok 2011 stal Martin Souček s Arbor vitae. V roce, kdy slaví dvacáté výročí své existence, se tak ukazuje jako nejoceňovanější nakladatelství krásných knih. Do soutěže Souček přihlásil jedenáct svých titulů (vydal jich bezmála 30) a získal dvě první ceny, dvě druhé ceny, dvě třetí ceny a  čtyři knihy figurovaly v užším výběru.

Svaz polygrafických podnikatelů udělil Arbor vitae první cenu za zpracování knihy Jakub Špaňhel a Cenu TypoDesignClubu získala Americká Venuše Ladislava Sutnara. V rámci hlavní soutěže pak Souček uspěl v kategorii Vědecká a odborná literatura za publikace Marie Jirásková a Pavel Jiráska Loutka a moderna (první místo), Rudo Prekop a Michal Cihlář Andy Warhol a Československo (2. místo) a Eva Uchalová Pražské módní salony (3. místo). Arbor Vitae obsadilo také druhé a třetí místo v kategorii Katalogy (Ladislav Sutnar: Americká Venuše, ve spolupráci s UMPRUM a  Aleš Filip a Roman Musil: Gabriel von Max, Východočeská galerie v Plzni). První místo získala Kateřina Šedá a její katalog Líšeňský profil (bez institucionálního zázemí).

Knihy vydané GHMP (ve spolupráci s Arbor vitae), se dostaly jen do užšího výběru. Jedná se o monografii Bohuslava Reynka, katalog Konce Avantgardy (?). V užším výběru kategorie Katalogy se objevil Hi! Lo od Borise Ondreičky (tranzit.cz) a katalog Jana Híska Noční jezdec vydaný v návaznosti jeho stejnojmenné výstavy v Rudolfinu (nakladatelství Arbor vitae). Moravskou galerii v Brně zastupovaly Obrazy mysli, Mysl v obrazech (nakladatelství Barrister and Principals). Z dalších výstavních institucí se v seznamu objevilo Muzeum umění Olomouc (Pro tentokrát nesedat,Anežka Šimková) a akce Starpoint (Arbor vitae). Úplný seznam knih, které uspěly v dalších kategoriích či se dostaly do užšího  výběru  je k nahlédnutí webu Památníku národního písemnictví.

Do 13. 5. jsou oceněné knihy k vidění v Malé výstavní síni Památníku národního písemnictví v Praze na Strahově. Výběr bude vystaven také na květnovém veletrhu Svět knihy na Výstavišti v Praze – Holešovicích.

Poprvé se soutěž o krásnou knihu konala v roce 1928, kdy ji uspořádal Spolek českých bibliofilů. Dnes událost zaštiťuje Památník národního písemnictví a Ministerstvo kultury. Vedle studentských soutěží a cen udělovaných Svazem polygrafických podnikatelů (za polygrafické zpracování), SČUG Hollar (za ilustraci) a TypoDesignClubem (za grafické řešení) se ceny udělují v šesti hlavních kategoriích: Odborná a vědecká literatura, Krásná literatura, Literatura pro děti a mládež, Učebnice, Knihy o umění, obrazové a fotografické publikace a Katalogy. V rámci každé kategorie jsou pak jednotlivé publikace řazeny a nejvýše hodnocená získává Cenu ministryně kultury.