MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2009 červenec - srpen

Nevítězství

Nestává se často, aby tisková konference manažera nějaké kulturní instituce přilákala kolem stovky zájemců. Vladimírovi Darjaninovi, nastupujícímu řediteli České filharmonie, se to podařilo hned napoprvé. Nevypadal však, že z toho má radost. Do kavárny Rudolfina, kde se konala, dorazili nejen novináři ale také množství umělců, kurátorů a studentů. VŠUP kvůli ní dokonce přerušila obhajoby diplomek. Všichni přišli vyjádřit demonstrativní podporu Darjaninovu podřízenému, řediteli Galerie Rudolfinum Petru Nedomovi.

Šlo o reakci na zprávu o chystaném odvolání šéfa galerie, která se dostala na veřejnost o několik dní dřív. Na Nedomovu podporu vznikla petice, otevřenými dopisy ministrovi kultury protestovala řada osobností z umělecké i akademické sféry. Takto jednoznačně vyjádřené stanovisko kulturní veřejnosti by neměl ignorovat žádný manažer nebo politik, jenže i to už tady bylo. Když byl před dvěma lety ze dne na den z funkce ředitele Galerie hlavního města Prahy odvolán Karel Srp, dostalo se mu podobně jednoznačné podpory, pražským radním pro kulturu Milanem Richterem to však vůbec nehnulo.

Světe div se, tentokrát protesty a petice zabraly. Ať sám od sebe, či na nátlak ministra kultury, Darjanin změnil názor a na tiskové konferenci přislíbil, že ředitele galerie zatím měnit nebude. Vypadá to jako vítězství zdravého rozumu a člověk by z něj chtěl mít radost, trpké pachuti z celé situace se ale nejde zbavit. Kdyby Darjanin hned na začátku oznámil, že nechá doběhnou již rozpracovaný výstavní program, že si nicméně vyhrazuje právo uvažovat o jiném směřování galerie, nešlo by proti tomu mnoho namítnout. Obávám se, že u nás v současnosti není druhá taková osobnost, která by dokázala zajistit mezinárodní program na stejné úrovni jako Nedoma, je ale právem každého ředitele hledat vlastní cestu. Jiná věc je, že filharmonie a galerie toho krom budovy Rudolfina mnoho společného nemají, a bylo by tudíž na místě, aby ředitel galerie byl případně vybírán v konkursu. Nedoma by pak samozřejmě měl mít možnost se jej zúčastnit.

Darjaninův nástup do funkce zkrátka nebyl vůbec šťastný. Doufejme, že až se v čele České filharmonie víc zorientuje, dokáže s Petrem Nedomou najít společnou řeč. Galerie Rudolfinum si na české scéně vybudovala výjimečné postavení, které ještě umocňuje smutná skutečnost, že zde prakticky nemá konkurenci. Kdyby mělo dojít k její destabilizaci či nepromyšlené změně v její dramaturgii, byla by to pro kulturní nabídku Prahy hodně citelná rána. Zatím nezbývá než Darajninovi poděkovat, že Nedomu neodvolá, tak jako učinili protestující, kteří dorazili na zmiňovanou tiskovou konferenci.